CZHRAČKY Kategorie zboží
 Doprava Česká pošta
od 59 Kč + doběrečné 39 Kč

 

 

Doprava GLS

od 99 Kč + doběrečné 39 Kč

 
Způsoby úhrady:

DOBÍRKA
Platba při převzetí
39,- Kč


Platba PayU, Bankovní převod
ZDARMA
 


 Uvedené ceny za hračky jsou včetně DPH

Obchodní podmínky

CZHračky (https://www.czhracky.cz/)
E-shop hračky
Nacházíte se: Reklamace

Reklamace


7.   ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

7.1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2.    Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

            7.2.1.    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

            7.2.2.    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

            7.2.3.    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

            7.2.4.    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

            7.2.5.    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.    Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.    Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5.    Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání .  

7.6.    Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.


Reklamované zboží doručte na adresu provozovny:

Cool zboží
U Vodárny 1506
397 01 Písek

+420 775 531 270        
info@czhracky.cz


UPOZORNĚNÍ:
Nezasílejte do zásilkoven a jiných výdejních míst.


Přiložte kopii faktury, nebo vyplněný reklamační list, popis závady a číslo Vašeho bankovního účtu pro případné vrácení peněz.

Reklamaci nezasílejte na dobírku, taková zásilka nebude přijata.

Pro rychlejší vyřízení reklamace vyplňte reklamační list, ke stažení zde REKLAMAČNÍ LIST.


 Vrácení zboží


Odstoupení od kupní smlouvy


Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy ke stažení zde.


Adresa pro odstoupení od kupní smlouvy, nebo vrácení zboží:

Cool zboží
U Vodárny 1506
397 01 Písek

+420 775 531 270        
info@czhracky.cz


UPOZORNĚNÍ:
Nezasílejte do zásilkoven a jiných výdejních míst.Zboží lze vrátit bez udání důvodu do 14 dnů od zakoupení zboží, lhůta začíná běžet následující den od převzetí zboží. Zboží musí být vráceno v originálním obalu a nepoškozené.

Při vrácení zboží je nutné zásilku pečlivě zabalit, aby nedošlo k poškození zboží během přepravy, ke zboží přiložte vyplněný formulář, ve kterém uvedete číslo nákupního dokladu a číslo bankovního účtu.

Formulář můžete mimo jiné zaslat poštou na adresu provozovny, nebo elektronicky na adresu info@ok-hracky.cz. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) kalendářních dnů od odeslání odstoupení od kupní smlouvy.

V případě odstoupení od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávájícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od kupní smlouvy má spotřebitel nárok na vrácení finančních prostředků za vrácené zboží a za uhrazené dopravné v objednávce, ale pouze v nejnižší nabízené výši (v případě, že si zvolil dražší způsob dopravy).

Finanční částku vracíme do (14) dnů od převzetí zboží a to pouze na zadaný bankovní účet.

Vrácené zboží nezasílejte na dobírku, takové zboží nebude přijato.

  Nahoru